Uređenje pozorišnog trga

Nedavno su gradske vlasti objavile kako će izgledati Pozorišni trg nakon preuređenja.   Uređenje ovog urbanog fragmenta podrazumeva parterno i hortikulturno uređenje, rekonstrukciju podzemnih instalacija, izgradnju javnog i dekorativnog osvetljenja i postavljanje urbanog mobilijara.  Posebno je pohvalno što se ne samo zadržava, već i povećava zelena površina u ovom fragmentu grada.  Čak će na prostoru između SNP-a i "Apolo" centra, kao centralni element biti zadržano stablo platana oko koga se planira novo parterno uređenje i urbana oprema.

Nama se rešenje dopalo, jer sigurno poboljšava kvalitet života u samom centru, baš u neposrednoj blizini lokacija gde mi gradimo, a koje su to tačno lokacije, pogledajte na linkovima Šafarikova 27 A i Šafarikova 27 B.

Tekst i slike preuzeti i prilagođeni sa http://www.mojnovisad.com/vesti/evo-kako-ce-izgledati-pozorisni-trg-nakon-uredjenja-foto-id31188.html
                                            

Novi izgled pozorišnog trga

pt2.jpg
pt3.jpg
pt1.jpg

© LineaInvest.Rs - proizvodnja 2019. - BusinessClub.Rs