Naš novi sajt

U korak sa vremenom i trendovima, kao i sa konkurencijom, odlučili smo da sebi i drugima olakšamo komunikaciju. Naime, redovnim ažuriranjem sadržaja našeg web sajta, olakšaćemo potencijalnim kupcima da mogu da vide našu ponudu i da pročitaju više o našim planovima, budućim lokacijama, i tome slično.

Ipak, razlog za izgradnju internet sajta je i da olakšamo sebi rad u prodaji, jer je pretpostavka da će informacije plasirane na sajt biti ozbiljan prodajni alat za sve nas u timu, kao i mesto na kome će postojeći kupci moći da se informišu o dešavanjima u vezi sa zgradama u kojima su kupili stan.


© LineaInvest.Rs - proizvodnja 2019. - BusinessClub.Rs